Адресар

Пун назив:
Јавно предузеће Стандард Бачка Паланка

ПИБ:
106396063

Матични број:
20592605

Број текућег рачуна:
200-2865670101939-30

Адреса:
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија

Телефони:
+381 (0)21 7551 000

Директор:
Мр. Мирослав Сићевић
в.д. директор ЈП Стандард Бачка Паланка

Трг братства и јединства 36, 21400 Бачка Паланка, Србија
тел. +381 21 7551 014

Електронска пошта:
direkcija@direkcijabp.rs

Web: www.standardbp.rs

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram