Организација

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА:

Надзорни одбор

Председник НО
Слободан Стакић

Члан надзорног одбора
Милан Радовић

Члан надзорног одбора
Драган Митровић

Директор
Мр Мирослав Сићевић

Трг братства и јединства 36, 21400 Бачка Паланка, Србија
тел. +381 21 7551 014
ел.пошта. miroslav.sicevic@direkcijabp.rs

Служба правних, финансијских и општих послова:
Руководилац службе правних, општих и финансијских послова
Јелена Пермосер, дипл.прав.

Трг братства и јединства 36, 21400 Бачка Паланка, Србија
тел. +381 21 7551 023
моб. +381 64 864 15 03
ел.пошта. jelena.permoser@direkcijabp.rs

Одељење финансијских послова
Одељење правних послова
Одељење општих послова

Служба за урбанизам, техничке послове, инвестиције и саобраћај:
Руководилац службе за урбанизам, грађевинско земљиште, инвестиције, техничких послове и саобраћај
Дејан Шкорић, дипл. инж. саобр.

Трг братства и јединства 36, 21400 Бачка Паланка, Србија
тел. +381 21 7551 018
моб. +381 64 864 15 60
ел.пошта. dejan.skoric@direkcijabp.rs

Одељење за урбанизам и грађевинско земљиште
Одељење за инвестиције, пројектовање и надзор
Одељење саобраћаја

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram