ЈП Стандард

Бачка Паланка

У току:

У току је извођење радова на санирању коловоза у улици Трг ослобођења од Мичуринове до улице Лазе Костића. За време извођења радова, саобраћај ће се регулисати покретним семафорским уређајима, а возила ће се пропуштати наизменично.

Моле се учесници у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и уколико су у могућности да користе алтернативне правце.

Такође, на територији Општине Бачка Паланка, изводиће се радови на обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације.

У току су и радови на санирању тротоара са јужне стране у улици Иве Лоле Рибара, на делу од Светозара Милетића до Змај Јовине улице, као и санирање тротоара у улици Светозара Милетића на делу од Иве Лоле рибара до улице Дунавска обала.

Наведени радови ће се изводити и у наредном периоду, уколико временски услови то буду дозволили.


Друга деоница за коју се изводе радови на изградњи атмосферске канализације у Кумановској улици је веза Банатске са изливниом грађевином на каналу Сајловац, укупне дужине 300м.

Извођач радова је такође Пут Инвест, а вредност инвестиције износи око 3.500.000,00 динара.

Рок за завршетак је крај новембра месеца.

Завршетком ових инвестиција се решава одвођење атмосферских вода са тог сливног подручја.

За обе инвестиције пројектну документацију је радило ЈП„Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“


Посетите:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram