ЈП Стандард

Бачка Паланка

У току:

Друга деоница за коју се изводе радови на изградњи атмосферске канализације у Кумановској улици је веза Банатске са изливниом грађевином на каналу Сајловац, укупне дужине 300м.

Извођач радова је такође Пут Инвест, а вредност инвестиције износи око 3.500.000,00 динара.

Рок за завршетак је крај новембра месеца.

Завршетком ових инвестиција се решава одвођење атмосферских вода са тог сливног подручја.

За обе инвестиције пројектну документацију је радило ЈП„Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“


У току је извођење радова на изградњи колектора атмосферске канализације предвиђених програмом рада ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ за 2014. Годину, на делу од Кумановске улице

Укупна дужина деонице обухваћене радовима је око 700 м, а средства потребна за реализацију износе 7.500.000,00 динара.

Извођач радова је Пут Инвест из Новог Сада, а предвиђени рок завршетка радова је крај новембра 2014. године.


Посетите:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram