ЈП Стандард

Бачка Паланка

У току:

За потребе ОШ "Браћа Новаков" у Силбашу „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ приступила извођењу радова на проширењу и санацији рукометног игралишта и пешачких површина.

Средства издвојена за завршетак радова који се очекује крајем новембра износе 2.500.000,00 динара.


У складу са програмом рада за 2014. годину ЈП „Дирекција за изградњу општине Бачка Паланка“ , у току је извођење грађевинских радова на изградњи атмосферске канализације, паркинга, пешачких стаза и јавне расвете, за потребе новоизграђеног дела.

Извођач радова је Пут Инвест , а укупна вредност радова износи 6.000.000,00 динара

Рок завршетка радова је крај новембра месеца.


Посетите:

Јавно предузеће "Стандард" Бачка Паланка
Трг братства и јединства 36,
21400 Бачка Паланка,
Србија
©  2021 - ЈП Стандард Бачка Паланка
chevron-downmenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram